Kepuasan

# Tanggal Judul Action
1 28 Agustus 2022 Laporan Monev Kepuasan Mahasiswa 2022
2 29 Desember 2021 Kuisioner Pemahaman Visi Misi Prodi S1 NERS 2021
3 25 Desember 2020 Kuisioner Pemahaman Visi Misi Prodi S1 NERS 2020
4 27 Desember 2019 Kuisioner Pemahaman Visi Misi Prodi S1 NERS 2019
5 07 September 2021 Laporan Kepuasan Pengguna Lulusan Prodi NERS 2021
6 04 September 2020 Laporan Kepuasan Pengguna Lulusan Prodi NERS 2020
7 02 September 2019 Laporan Kepuasaan Pengguna Lulusan Prodi NERS 2019
8 28 Desember 2021 Laporan Pemahaman Visi Misi Prodi D3 Kep 2021
9 26 Desember 2020 laporan Pemahaman Visi Misi Prodi D3 Kep 2020
10 28 Desember 2019 Laporan Pemahaman Visi Misi Prodi D3 Kep 2019
11 27 Desember 2021 Laporan Monev Kerjasama Tahun 2021
12 26 Desember 2020 Laporan Monev Kerjasama Tahun 2020
13 28 Desember 2019 Laporan Monev Kerjasama Tahun 2019
14 28 Agustus 2021 Laporan Kepuasan Pengguna 2021
15 28 Agustus 2020 Laporan Kepuasan Pengguna 2020
16 30 Agustus 2019 Laporan Kepuasan Pengguna 2019
17 28 Agustus 2021 Laporan Monev Kepuasan Mahasiswa 2021
18 28 Agustus 2020 Laporan Monev Kepuasan Mahasiswa 2020
19 30 Agustus 2019 Laporan Monev Kepuasan Mahasiswa 2019
20 28 Agustus 2021 Laporan Kepuasan Dosen dan Tendik 2021
21 28 Agustus 2020 Laporan Kepuasan Dosen dan Tendik 2020
22 30 Agustus 2019 Laporan Kepuasaan Dosen dan Tendik 2019
23 28 Agustus 2021 Laporan Kepuasan Alumni 2021
24 28 Agustus 2020 laporan Kepuasan Alumni 2020
25 30 Agustus 2019 Laporan Kepuasaan Alumni 2019